Søke jobb i EU/EØS og Sveits

Hvordan skrive god cv

Søke jobb i utlandet

I NAVs stillingsdatabase finner du en rekke stillinger i utlandet. Disse finner du enklest ved å søke på arbeidssted EU/EØS. Mange av stillingsbeskrivelsene er på engelsk.

Den europeiske jobbmobilitetsportalen gir deg en god oversikt over jobber fra andre EU/EØS-land og Sveits. Her kan du også registrere din CV og gjøre den søkbar for utenlandske arbeidsgivere.

Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal hjelpe deg som er ung med å finne en jobb, en praktikantmulighet eller lærlingplass i et annet EU-land, Norge eller Island. Er du mellom 18 og 35 år kan du få støtte til å reise på jobbintervju i utlandet, til flytteutgifter, til opplæring som språkkurs, og til anerkjennelse av dine kvalifikasjoner.
Nordjobb formidler sommerjobber i Norden for ungdom i aldergruppen 18-30 år, se informasjon og søknadsskjema.

Se mer informasjon om jobbmuligheter.

Du kan oppholde deg i et EU/EØS-land i inntil 6 måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Hvis du ønsker å reise til et EU/EØS-land for å søke arbeid der, er det viktig at du forbereder deg godt.

Se informasjon om arbeids- og levekår i land du kan tenke deg å jobbe i. Se også flere råd og tips (på engelsk).

Du kan også laste ned eller bestille informasjonsmateriell. Kontakt servicesenteret hvis du ønsker hjelp med bestillingen.

Du kan selv melde deg på jobbmesser. Se Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen kalender for oversikt over alle jobbmesser i regi av EURES som arrangeres i EU/EØS-landene og Sveits, og European jobdays – oversikt over online jobbmesser.

Du kan kontakte NAV Servicesenter EURES eller chatte med oss om jobbmuligheter i EU/EØS-landene og Sveits.

Søke jobb i Norge

Hvis du er en utenlandsk arbeidssøker som ønsker å arbeide i Norge, skal du kontakte den offentlige arbeidsformidlingen (EURES) i hjemlandet ditt.
Hvis du allerede er i Norge, kan du kontakte NAV Servicesenter EURES eller chatte med ossom jobbmuligheter i Norge.

Det er viktig å tenke over hva slags arbeid du er ute etter og hvor i Norge du ønsker å bo. Les mer om å søke jobb i Norge.

EURES – jobbmobilitet i Europa

EURES er et samarbeid mellom EU-kommisjonen og EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri mobilitet innenfor EU-/EØS-området og Sveits. I Norge ligger EURES i NAV. Les mer på Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen.